ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสายวารี ชุมชนที่1

Posted Leave a commentPosted in จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศโครงการซ่อมสร้างลาดยางพราราแอสฟัลท์ฯซ.สายวารี […]

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสายวารี ชุมชนที่1

Posted Leave a commentPosted in จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ ชุ […]

ประกาศรายงานทางการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาล รายงานทางการเงินประจำปีพร้อมรายการผลการตรว […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยละอองพัฒชู ชุมชนที่ 20 – ศพด. บ้านเขาสามยอด

Posted Leave a commentPosted in จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสันติธรรม ชุมชนที่ 15

Posted Leave a commentPosted in จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดาวน์โหลดเอกสาร)