140/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
โทรศัพท์ 077-403700 โทรสาร 077-403727
www.bansadet.go.th
Copyright @ 2014. www.bansadet.go.th All rights reserved. Powered b
y STS System & Development Co.,Ltd.    สำหรับผู้ดูแลระบบ